Professa Oy logo

Digitalisaatiossa ei ole kyse vain teknologiasta

Digiloikat ovat yhdessä ideointia, oppimista, testausta ja uusia oivalluksia. Yhteisellä prosessilla syntyy uutta ajattelua ja työn tekemisen tapoja.

Kysy lisää

Tehosta työtä ja vähennä toistuvia rutiineja

Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan lisätä työn sujuvuutta ja vähentää toistuvia rutiineja. Organisaatioissa on erilaisia työtehtäviä, joissa ihmiset kaipaavat työhönsä sujuvuutta ja reaaliaikaista tietoa vastuullaan olevista asioista. Tiedon keräämisen ja käsittelyn automatisointi säästää aikaa, alentaa kustannuksia, lisää tuottavuutta ja parantaa käytettävissä olevan tiedon luotettavuutta. Työntekijän näkökulmasta luotettavan tiedon saaminen edistää työnhallinnan tunnetta ja mahdollistaa uusia oivalluksia.

Autamme tunnistamaan erilaisiin työtehtäviin liittyviä muutostarpeita ja kehittämisideoita, jotka palvelevat kokonaisuutta. Uskomme, että kaikessa kehittämisessä parhaita asiantuntijoita ja muutoksentekijöitä ovat työntekijät itse. Työtehtävistä avautuvien näkökulmien kautta etsimme digiratkaisut, jotka edistävät työn sujuvuutta, asiakas- ja henkilöstökokemusta sekä tulevaisuuteen suuntaavaa liiketoimintaa.

Räätälöity kokonaisuus yrityksesi tarpeiden mukaan

Jokainen digiloikka- projekti on asiakkaamme näköinen, kokoinen ja henkilöstöä osallistava. Matkalla kohtaamme uuden kokeilemista ja opettelua, ratkottavia ongelmia, epävarmuuden tunteita, oivaltamista ja onnistumisen iloa. Olemme vastuullisesti mukana ja saatavilla kaikissa prosessin vaiheissa, varmistamme henkilöstön osaamisen kehittymisen uusiin työvälineisiin ja toimintatapoihin.

Lue lisää digitalisaatiosta »

Internet of Things (IoT) osana yrityksesi toimintaa

IOT:n lisäarvo on sitä, että kerätyn tiedon kautta ymmärrämme paremmin omaa työtämme ja organisaatiotamme. Lisääntyneen ymmärryksen myötä työpaikoilla ihmiset voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdä viisaampia päätöksiä.

Esineiden internetillä (teollinen internet) eli IoT:llä tarkoitettaan, että laitteet keräävät ja lähettävät automaattisesti havaintoja sekä laitteita voidaan seuranta ja ohjata internet-verkon kautta. Sen tuottama lisäarvo perustuu sen avulla kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Esineiden internet:in hyödyntäminen mullistaa maailmaa. Nyt pystytään seuraamaan reaaliajassa erilaisia asioita ja tiedon perusteella voidaan tehdä päätöksiä. Yleensä suurin hyöty syntyy operatiivisessa toiminnassa, muokkaamalla käytännön toimintatapoja uusiksi. Toissijainen hyöty on koko muulle henkilökunnalle, jolle voidaan tarjota läpinäkyvyyttä kaikkeen toimintaan. Loppuun asti hyödynnettynä tämä johtaa usein toisenlaiseen johtamiseen ja organisaatioajatteluun.

Ensio Ruotsalainen

Oletko valmis ottamaan digiloikan?

Autamme yritystäsi tehostamaan prosesseja, karsimaan turhaa toistoa työvaiheissa ja luomaan vankan pohjan tulevaisuuden liiketoiminnalle. Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!

Ensio Ruotsalainen, Toimitusjohtaja