Professa Oy logo

Työnohjaus tukee ihmisiä muutoksessa

Ihmiset prosessoivat erilaista tietoa ja kokemuksiaan jatkuvasti, teemme päivittäin erilaisia valintoja ja päätöksiä. Yhdessä asioita prosessoimalla ymmärrämme enemmän kuin yksin. Työntekijän sisäinen motivaatio syntyy työn merkityksellisyydestä, osallisuudesta ja yhteisöön kuulumisesta.

Kysy lisää

Systeeminen työnohjaus helpottaa suurten kokonaisuuksien hallintaa

Suomen Työnohjaajat ry. on osuvasti kiteyttänyt työnohjauksen määritelmän: Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Systeemisessä työnohjauksessa tavoitellaan kokonaisuuden näkemisen taitoa, moninäkökulmaista yhdessä tietämistä ja asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Asia tai ilmiö näyttää erilaiselta eri ihmisten kokemusmaailmasta käsin tarkasteltuna. Joskus näkökulmat ”riitelevät” näkemättä kokonaisuutta. Kaikilla työntekijöillä on tietoa työn sujumisesta, yhteistyöstä ihmisten välillä ja työn tuloksellisuudesta. Tätä hiljaista tietoa kannattaa kuulla oman toiminnan jatkuvassa parantamisessa ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Kiireen, muutosten ja haastavien tilanteiden hetkellä on järkevämpää pysähtyä kuin juosta

Luovuus ja intuitiivinen viisaus eivät herää asialistakokouksissa, niitä varten tarvitaan vapaampia dialogisia hetkiä. Tunteet ovat mukana työelämän kaikissa tilanteissa, niitä tunnistamalla voimme löytää merkityksellisiä asioita, jotka ovat jääneet huomiotta. Tunteita kannattaa kohdata ja käsitellä, ei väistellä. Esimerkiksi muutostilanteissa huolestumme osaamisestamme, työtehtäviemme muuttumisesta ja asemastamme työyhteisössä. Muutos vaikuttaa aina kokonaisuuteen ja luo jännitteitä ihmisten välisiin suhteisiin.

Meillä on taipumus suojella itseämme puolustamalla meille tärkeitä asioita, tämä tulkitaan usein yksilön muutosvastarinnaksi. Asian voi nähdä toisinkin, systeemin häiriönä muutoksen prosessoinnissa, aidon osallisuuden ja keskustelun vähäisyytenä. Ihmisillä on erilaisia tapoja käsitellä asioita ja oppia uusia ajattelu- ja toimintamalleja työssään. Jatkuvassa parantamisessa onnistuminen edellyttää ihmisten inhimillisen käyttäytymisen riittävää ymmärrystä.

Työnohjauskeskustelujen kautta tullaan tietoisiksi ihmisten erilaisista tarpeista, tunteista, ajatusmalleista ja yhteisön toimintakulttuurista. Tietoisuus ja kokonaisuuksien näkemisen taito luontaisesti edistävät arjen päätöksentekoa, asioiden prosessointia sekä ihmisten välistä yhteistyötä.

Työnohjausprosessin kesto ja tavoitteet suunnitellaan organisaation tilanteen, tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista, työntekijöille, esimiehille tai johdolle.

Kysy rohkeasti lisää, työnohjaus on yhdessä oivaltamista!

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri tarpeisiisi sopiva palvelu. Tavoitat minut alta löytyvien yhteystietojen kautta!

Marjo Hattunen, työnohjaaja

marjo.hattunen@professa.fi

050 303 8206

LinkedIn