Professa Oy logo

Blogi > Digitalisaatio > Hiljainen tieto vs. digitaalinen tieto

Hiljainen tieto vs. digitaalinen tieto

Paljon niin sanotusta hiljaisesta tiedosta on samanlaista kokemusta ja tietoa kuin mitä kertyy IoT ratkaisujen tuottamasta digitaalisesta tiedosta. Aivan samalla tavoin digitaalisen tiedon hyödyntäminen vaatii myös monipuolista kokemusta ja ymmärrystä käsiteltävästä ilmiöstä. Aika usein myös teoreettisia tietoja, mistä on pohjimmiltaan kyse.

On sanottava, että uudessa IoT-maailmassa insinöörienkin perusopinnot tulevat todelliseen ja monipuoliseen käyttöön. Ilmiöiden seuranta ja niiden muuttaminen havainnolliseksi vaatii ymmärrystä mittaamisesta, kyseisen ilmiön (teoreettisesta) taustasta, ihmisen ymmärryksestä siitä ja kuvaamisesta käyttöliittymässä niin, että siitä on hyötyä työtä jo vuosikymmeniä tehneellekin.