Professa Oy logo

Referenssit > Työnohjaus > Avainkysymykset kirkastuivat ryhmätyönohjauksessa

Avainkysymykset kirkastuivat ryhmätyönohjauksessa

Myös työnohjaajien kannattaa yhdistää osaamisensa ja tehdä yhteistyötä, tässä prosessissa yhteistyökumppaninani oli järjestötoiminnan moniosaaja, työnohjaaja Nina Patanen. Asiakkaamme kaipasi tukea työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelyyn, heillä oli tunne, että tarvitaan jotain "konkreettisia työkaluja" työn hallinnan tunteen lisäämiseksi.

Emme voineet luvata valmiita työkaluja tai ratkaisuja. Lähestyimme työhyvinvointikyselystä esille nousseita teemoja työn ja toimintaympäristön kokonaisuutta systeemisesti tarkastellen.

Voiko itseään johtaa, työtä organisoida ja priorisoida yksin? Mitkä ovat yhteisiä tavoitteita tässä ja nyt, mikä on päämäärä ja suunta muuttuvassa toimintaympäristössä? Mistä tiedetään, että on onnistuttu? Miltä kokonaisuus näyttää eri työtehtävistä käsin tarkasteltuna? Miten minun työni liittyy kokonaisuuteen ja muiden työtehtäviin?

Huikea porukka työhönsä ja organisaation perustehtävään sitoutuneita ammattilaisia pysähtyi ajattelemaan yhdessä. Syntyi oivalluksia, jotka johdattelivat heitä eteenpäin. Työhyvinvointi ja työn hallinnan tunne kehittyy yhdessä ajattelemisen, toimimisen ja työn tekemisen olosuhteiden jatkuvan parantamisen kautta.

"Nina ja Marjo pitivät järjestömme toimihenkilöille neljän kerran ryhmätyönohjauksen, jossa käsiteltiin ennalta valittuja teemoja, muun muassa itsensä johtamista, kuormitusta ja työn organisointia ja priorisointia. Työnohjauksen edetessä selvisi, että järjestömme tarvitsee perustavanlaatuista tehtävän ja rakenteen uudelleen miettimistä, ja ryhdyimmekin heti uudistustyöhön. Ilman Ninan ja
Marjon oivaltavaa, osallistavaa ja lämminhenkistä ryhmätyönohjausta emme välttämättä olisi päässeet järjestömme avainkysymysten äärelle yhtä nopeasti.
Toimihenkilöiden tyytyväisyyttä lisäsi se, että he eivät tulleet pelkästään kuulluksi, vaan järjestössämme ryhdyttiin heti konkreettisiin toimiin tilanteen parantamiseksi."