Demokraattinen tieto

October 5, 2017

Tieto on mielenkiintoinen ilmiö. Ei riitä että se on olemassa jossakin.

Se kuka pääsee käsiksi on kaikkein tärkeintä. Tiedon avulla on mahdollista toimia uudella tavalla ja saada aikaan uudenlaisia tuloksia.

Tieto muuttuu demokraattiseksi, kun laajalle ryhmälle käyttäjiä tai kaikille avataan pääsy tietoon.

IoT tai Internet of Things eli asioiden internet mahdollistaa datan eli tiedon demokratisoinnin. Iot ei automaattisesti toteuta sitä, mutta aktiivisilla päätöksillä näin voidaan toimia.

Tiedon jakamisen ratkaisuilla on ratkaiseva rooli huomion ohjaamisessa siihen. Kun käyttäjät löytävät datan ja ymmärtävät sen sisällön, he saattavat alkaa muuttaa käytöstään usein keskustelun kautta.